Menu

Dlaczego warto i jak wspierać osoby niepełnosprawne w ich karierze? - Krótki poradnik

Dlaczego warto wspierać osoby niepełnosprawne w ich karierze?

Niepełnosprawność to coś, co wpływa na każdą osobę w inny sposób i w zależności od przypadku. To, w jaki sposób wpływa na daną osobę, zależy od rodzaju niepełnosprawności, stopnia jej powagi i sposobu, w jaki żyje. Osoby niepełnosprawne są często różnie traktowane przez społeczeństwo i przez tych, którzy nie są niepełnosprawni. Stawiają czoła dyskryminacji na wiele różnych sposobów, od odmowy dostępu do przestrzeni publicznej po pogardę za to, że nie spełniają społecznych oczekiwań.

Innowacyjne rozwiązania i narzędzia mogą pomóc osobom niepełnosprawnym z gorszymi perspektywami zawodowymi, aby odnaleźć pracę. Trudno jednak wskazać jakieś konkretne programy czy projekty, które będą pomagały im w tym. Warto wspierać ich także innymi sposobami. Przyjrzymy się kilku możliwościom, jakie daje nam codzienny świat.

Jak wspierać osoby niepełnosprawne w ich karierze zawodowej?

Innowacyjne rozwiązania i narzędzia mogą pomóc osobom niepełnosprawnym z gorszymi perspektywami zawodowymi, aby odnaleźć pracę. Trudno jednak wskazać jakieś konkretne programy czy projekty, które będą pomagały im w tym. Warto wspierać ich także innymi sposobami. Przyjrzymy się kilku możliwościom, jakie daje nam codzienny świat.

Wsparcie etyczne i duchowe

Niepełnosprawne osoby często muszą się liczyć z wykluczeniem społecznym. Niekoniecznie jest to ich wyborem, jednak pomoc ich z tego wynikających. Aby pomóc im z zajęciem przyjrzyjmy się im z perspektywy naszego postrzegania i wyobraźnia. Zachęćmy do współpracy wszystkich ludzi, których spotkamy na swojej drodze.

Edukacja

Osoby niepełnosprawne często mają ograniczone możliwości edukacyjne. Niekoniecznie jest to ich wyborem. Aby pomóc im w tym, wspierajmy ich w trakcie szkoły. Twórzmy także miejsca, gdzie będą mogły się spotykać i rozwijać. Osoby niepełnosprawne wymagają edukacji, aby wiedzieć, jakie stawiają przed sobą cele, jakie są ich umiejętności oraz jakie czynniki mogą hamować ich sukcesy. Edukacja jest niezbędna i dla osoby niepełnosprawnej, i dla jej otoczenia, aby wszyscy poznali się lepiej i mogli współpracować w bardziej sprawiedliwy i efektywny sposób.

Kursy i szkolenia zawodowe

Wszystkie fundacje i organizacje, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych przyznają różne formy wsparcia finansowego. Aby pomóc im znaleźć pracę należy zbudować dostęp do takiej informacji. Na przykład prowadząc działalność gospodarczą możesz wyszkolić kogoś w swojej firmie i przyznać mu premię.